Cennik

Kancelaria nie pobiera opłat za wstępną analizę sprawy, której celem jest określenie przewidywanego czasu jej trwania, przybliżonych kosztów oraz wysokości należnego honorarium. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie danej czynności za każdym razem określana jest przed przyjęciem sprawy.

Przykładowe stawki wynagrodzenia

Ostateczna cena usługi zależy od stopnia trudności sprawy, nakładu pracy oraz terminu realizacji. Na każdym etapie mają Państwo możliwość uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedstawionej propozycji rozwiązania danej kwestii.

Koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym

Minimalne koszty zastępstwa procesowego oparte są o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. i uzależnione są rodzaju sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Przykładowo w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Wynoszą one w zależności od wartości przedmiotu sporu odpowiednio:

  1. do 500 zł – 90 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Podane ceny są cenami netto – do każdej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Na wykonane usługi każdorazowo wystawiamy fakturę VAT.