Obszary działania

Obsługa prawna Kancelarii obejmuje w szczególności zagadnienia związane z prawem cywilnym, gospodarczym, handlowym, prawem pracy oraz ochroną danych osobowych.

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu świadczymy obsługę prawną poprzez:

  • Sporządzanie i opiniowanie kontraktów handlowych,
  • Prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy,
  • Zawieranie ugód sądowych i pozasądowych,
  • Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
  • Dochodzenie roszczeń, w tym zabezpieczanie roszczeń wierzyciela,
  • Doradztwo i sporządzanie dokumentów z zakresu spraw pracowniczych i bhp,
  • Obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie uchwał, zgłaszanie zmian do KRS,
  • Przekształcanie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego,
  • Dostosowywanie działalności przedsiębiorców do wymogów stawianych przez przepisy w zakresie ochrony danych osobowych,
  • Inne.

W celu uzyskania porady prawnej i/lub zlecenia prowadzenia sprawy, prosimy o umówienie się na spotkanie lub przesłanie zapytania za pomocą poczty e-mail.