Kancelaria w ramach obsługi korporacyjnej przedsiębiorców w szczególności zapewnia doradztwo oraz przygotowanie dokumentów w ramach bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym opracowywanie projektów uchwał oraz przygotowywanie dokumentów na zgromadzenia wspólników oraz posiedzenia zarządu, jak również przygotowywanie dokumentów do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria podejmuje się świadczenia usług doradztwa oraz przygotowania dokumentów do założenia spółek, a także ich rejestracji oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.