W oparciu o bogate doświadczenie zdobyte w toku reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych Kancelaria podejmuje się reprezentacji Klientów w toku spraw sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

Kancelaria reprezentuje Klientów w toku postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Kancelaria podejmuje się również windykacji należności zarówno na etapie przesądowym, jak również w toku postępowania sądowego oraz po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego.

W ramach świadczonego zakresu usług Kancelaria podejmuje się między innymi: sporządzania wezwań do zapłaty oraz innych pism windykacyjnych, wezwań do podjęcia stosownego działania albo zaniechania, pozwów o zapłatę w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, pozwów w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jak również pism procesowych w toku postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.