Kancelaria świadczy usługi polegające m.in. na przygotowywaniu oraz opiniowaniu regulaminów pod kątem zgodności z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony praw konsumentów, ochrony danych osobowych oraz regulacjami prawnymi odnoszącymi się do świadczenia usług drogą elektroniczną.